Home > Organisaties > Advies en opleiding

 Databank MZ en interne pagina's www.or.nl Databank MZ en interne pagina's van www.or.nl
 Externe linken Externe linken
 Vrije toegang Vrije toegang

Zoek:

Externe linken 2 maal V
Externe linken A-advies
Externe linken Aafio medezeggenschapondersteuning
Externe linken AdviceSelect
Vrije toegang Adviesbureau Atim
~^
Externe linken Advies en Trainingsbureau Infacy
Externe linken Agnes Nibbeling | training en advies
Externe linken Alive training
Externe linken Altersum adviseurs arbeidsvoorwaarden
Externe linken Arend Smits
Externe linken Arthur Hol
Externe linken A vier
Externe linken AVM-training
Externe linken Basis & Beleid
Externe linken Berry van de Wal
Externe linken Borboleta
Vrije toegang Bosch Advocaten
Medezeggenschapsrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Derk Domela, Paul Bosch en Nico Ruiter werken voor vele ondernemingsraden en zijn gespecialiseerd in deze werkvelden.
Externe linken Bubberman training en advies
Externe linken Bureau Kalden
Externe linken Bureau Noorderlicht
Externe linken Bureau Zuidema
Externe linken Buro Klaverdijk
Externe linken Buro Baat
Externe linken Cintea
Externe linken CK secretariaatservice
Externe linken Coach Sander
Externe linken Coby Franken
Externe linken COMM
Externe linken CommuniKans
Externe linken Consultaat
Externe linken OR Compatent
Externe linken OR cursus
Vrije toegang CONTRAST Advies
Hans Heerings ondersteunt OR'en al meer dan 30 jaar. Hij biedt zowel inhoudelijke expertise als procesbegeleiding. Hij weet hoe u als ondernemingsraad de stem van de werkvloer kan laten doorklinken in plannen en besluiten van de directie. Hij wil u daar graag bij helpen door inbreng van zijn expertise, door begeleiding en door opleiding op het gebied van reorganisaties, fusies/overnames, financieel beleid, instellen/verkiezingen en de Navigator werkmethode.
Externe linken Copernicus Training & Advies
Externe linken CursOR
Externe linken Danthe
Vrije toegang Dasmo
Vrije toegang De Beuk
~~^^
Externe linken De OR
Externe linken Delgasso Training en advies
Externe linken De nieuwe grens
Externe linken De Pijl Medezeggenschap
Externe linken De verander motor
Externe linken Different coach
Externe linken Dijkstra consult
Externe linken Van Delden Advies
Externe linken Delphior
Externe linken Dialoog Arbeidsverhoudingen en medezeggenschap
Vrije toegang DIMACO
~~^^
Externe linken Dorgelo Training Advies Coaching
Externe linken Doorpakken
Externe linken Dubois & Co.
Externe linken Driekant Training en advies
Externe linken Durv
Externe linken Eb&Invloed
Vrije toegang Economy & Life
Collectieve pensioenregelingen en andere toekomstvoorzieningen. Thijs Jansen is één van de weinigen in Nederland die hier alles van afweet èn al tientallen jaren OR'en adviseert. Hij begeleidt onder meer instemmingsprocedures, maakt pensioenberekeningen, reglementen en beoordeelt verzekeringscontracten.
Externe linken EffectiviTIJD
Externe linken Enthousiasme
Externe linken Ficucius
Externe linken Fijn werk
Externe linken Flex - AS
Externe linken Fornari Organisatieadvies Coaching
Externe linken Frank Schreiner
Vrije toegang FURORE, werkplaats van de verbeelding
Vanuit zijn jarenlange ervaring in het theatervak en de wereld van communicatie en opleidingen, ontwikkelde Hugo Vos diverse (communicatie)trainingen die naast een inhoudelijke onderbouwing ook een hoog pleziergehalte hebben.
Vrije toegang FNV KIEM or service
Externe linken GA advies
Externe linken Gerlanda Dirksen
Externe linken GITP Medezeggenschap
Externe linken h4m hart voor medezeggenschap
Externe linken Haagse Beek organisatieadvies
Externe linken Hans Hautvast
Externe linken HBL advies
Vrije toegang HBU
~~^^
Externe linken HooFFzaken
Vrije toegang Het OR-secretariaat
Ondersteuning van het secretariaat. Als het niet lekker loop bij het OR-secretariaat of met de communicatie. Dan kunt u niet om Marja van Kerkhof heen. Samen met haar collega's biedt ze ondernemingsraden (tijdelijke of permanente) ondersteuning.
Externe linken Het cursushuis
Externe linken Holvast & partner
~
Externe linken HTH Training en Consult
Externe linken Hunfeld
Externe linken Ik zoek een trainer
Externe linken inOverleg
Externe linken Kaskens Advies
Externe linken Kerntraining
Externe linken KGCA
Externe linken Koen Zonneveld
Externe linken Koers bepalen
Externe linken Kramer & Kramer
Externe linken Kuiper en van de Kieft
Externe linken Lamers ICM consultancy
Externe linken Leutscher medezeggenschap
Externe linken Lex Wobma organisatie advies
Externe linken Liza online
Externe linken Loof
Externe linken LWW consult
Vrije toegang Maatschap voor Medezeggenschap
~~^^
Externe linken Marjon Govers-Kelder
Externe linken Marianne Peper, OR-advies
Externe linken Mede
Externe linken Medezeggenschap met lef
Externe linken Mens en onderneming
Externe linken Merlijn Medezeggenschap
Externe linken Metamorfase
Externe linken Mijn OR-succes
Externe linken MYRNO raadgevend advies
Externe linken MZleeuw
Externe linken MZ in actie
Externe linken MZ Services
Externe linken MZ opleiders
Externe linken MZ optimaal
Vrije toegang Nieuwe OR-training
~~^^
Externe linken NivO
Externe linken OAVM
Externe linken Odyssee
Externe linken Olivier OR
Externe linken Ondernemingsraad Online
Externe linken Oosterhoorn Medezeggenschap
Externe linken OR advies
Externe linken OR-advies
Externe linken OR Center
Vrije toegang OR coach
~~^^
Externe linken OR Compagnon
Externe linken OR-id
Externe linken OR Kracht
Externe linken OR-ondersteuning
Externe linken OR supportdesk
Externe linken Organisatie Creativiteit & Ontwikkeling
Externe linken Patrice Dijkman
Externe linken Peter Meijer
Externe linken Pinq
Externe linken Plan w
Externe linken Profortas
Externe linken Quest
Externe linken RDJA
Externe linken RMVO
Vrije toegang Salentijn Consult
~~^^
Externe linken Sarton
Vrije toegang SBIformaat
^^~~
Externe linken Schateiland
Externe linken Schouten & Nelissen
Externe linken Sibbel
Externe linken Slow-Hand
Externe linken Sprengers advocaten
LET OP: klik eerst op de link ``Verwijder frames or.nl``. Daarna is de webpagina zichtbaar. (linworaebtot)^
Externe linken Start in de OR
Vrije toegang Stavoor
~~^^
Externe linken Stans van Zuilen
Externe linken Stef Soons
Vrije toegang Stichting Navigator Werkmethode van de ondernemingsraad en PVT
Ontwikkelaar en licentiehouder van de baanbrekende Navigator Werkmethode.
Externe linken Support U
Externe linken Taqt
Externe linken Talent Support
Externe linken Tom Strating Advies
Externe linken Trainiac Training & Advies
Externe linken Tri -plus
Externe linken UW! Medezeggenschap
Externe linken Van Dalen Coaching en Advies
Externe linken Van der Heem Hemmen
Externe linken Veelzijdig
Externe linken Vlug Adviseurs
Externe linken VogelsCaoAdvies
Externe linken De Voort, Hermes, de Bond
(linworaebtot)^
Externe linken Van Veggel Training, Advies en Ondersteuning
Externe linken Vasmo
Externe linken Veelzijdig
Externe linken Voor een professionele OR
Externe linken WVM
Externe linken WVO van waarde
Externe linken Zetje

Opmerkingen / aanmelden nieuwe link © OR.nl 2000-2019