Home > Medezeggenschap in de praktijk > Informatierecht > Geheimhouding

 Databank MZ en interne pagina's www.or.nl Databank MZ en interne pagina's van www.or.nl
 Externe linken Externe linken
 Vrije toegang Vrije toegang

Zoek:

Databank MZ en www.or.nl Hoe ga je om met vertrouwelijke of geheime informatie?
Gedetailleerde behandeling van de wettelijke en praktische betekenis van de geheimhoudingsplicht. Met voorbeeld-overeenkomst voor aanvullende afspraken met de bestuurder. Versie: 20200311
Databank MZ en www.or.nl Geheimhoudingsplicht hoeft geen belemmering te zijn
Veel ondernemingsraden voelen zich erg beperkt in hun communicatie naar de achterban als de bestuurder geheimhouding oplegt. Maar in de Navigator werkmethode ligt het wat minder zwaar. Want de navigerende ondernemingsraad communiceert geen managementinformatie naar de achterban en vraagt de achterban daarover ook geen mening. Als er inhoudelijke punten met de achterban worden gedeeld dan zijn het de toetsingspunten van de ondernemingsraad zelf. Dus deze ogenschijnlijke beperking valt reuze mee. Versie: 20170625
Databank MZ en www.or.nl Geheimhouding (toelichting artikel 20 WOR)
Wat daaronder valt moet een lid van de ondernemingsraad of een commissie zelf snappen. De ondernemer kan geheimhouding opleggen en geeft dat voor de behandeling aan (en tevens welke gegeven eronder vallen hoe lang het duurt en met wie je erover mag praten). Wie het niet eens is met de geheimhoudingsplicht kan naar de kantonrechter stappen. Versie: 20200311
Vrije toegang Geheimhouding
Leden van OR en commissies zijn verplicht tot geheimhouding wanneer dit is afgesproken, of wanneer zij dit hadden moeten kunnen begrijpen. xx
Externe linken OR en geheimhouding
Uiteenzetting van de geheimhoudingsplicht van de OR in een brochure van de SER. Als pdf-bestand.

Opmerkingen / aanmelden nieuwe link © OR.nl 2000-2020