Home > Medezeggenschap in de praktijk > Adviseren > Adviesonderwerpen

 Databank MZ en interne pagina's www.or.nl Databank MZ en interne pagina's van www.or.nl
 Externe linken Externe linken
 Vrije toegang Vrije toegang

Zoek:

Vrije toegang -------------------- Algemeen -------------------
Databank MZ en www.or.nl Over welke maatregelen moet de ondernemingsraad een adviesaanvraag ontvangen? (Overzicht)
De onderwerpen en de kenmerken van een adviesplichtig besluit. Ook handig als geheugensteuntje voor de bestuurder. Versie: 20200314
Externe linken Adviesplichtige onderwerpen (artikel 25.1 WOR)
De onderwerpen van een adviesplichtig besluit. Met voorbeelden en korte uitleg. Als Word-bestand.
Vrije toegang Adviesrecht
Globaal overzicht wanneer een onderwerp adviesplichtig is volgens de WOR. xx
Databank MZ en www.or.nl Aan welke eisen moet een adviesaanvraag voldoen?
De wettelijke en andere eisen waaraan de adviesaanvraag moet voldoen. Inclusief een checklist adviesaanvraag. Versie: 20200314
Vrije toegang -------------------- Topinkomens -------------------
Vrije toegang -------------------- Overdracht van zeggenschap -------------------
Vrije toegang > Zie ook: Fusie - overname > Rol van de OR > Adviesrecht volgens de WOR
Vrije toegang -------------------- Duurzame samenwerking -------------------
Vrije toegang > Zie ook: Fusie - overname > Rol van de OR > Adviesrecht volgens de WOR
Vrije toegang -------------------- BeŽindiging werkzaamheden onderneming -------------------
Vrije toegang Jurisprudentie Einde werk/sluiting onderneming
xx
Vrije toegang Jurisprudentie Faillissement en surseance
xx
Vrije toegang > Zie ook: Reorganisatie > en verder
Vrije toegang -------------------- Inkrimping of uitbreiding werkzaamheden -------------------
Vrije toegang Jurisprudentie Inkrimpen/uitbreiden/wijzigen
xx
Vrije toegang Jurisprudentie Reorganisatie
xx
Vrije toegang Jurisprudentie Sociaal plan
xx
Vrije toegang > Zie ook: Reorganisatie > en verder
Vrije toegang -------------------- Wijziging organisatie / bevoegdheden -------------------
Vrije toegang Wijziging van de organisatie dan wel verdeling van de bevoegdheden
Een opsoming van vormen van reorganisatie die vallen onder de omschrijving "wijziging van de organisatie dan wel verdeling van de bevoegdheden" in artikel 25 lid 1.e. van de WOR. xx
Vrije toegang Statutenwijziging
Wanneer de statuten gewijzigd worden betreft dit veelal een wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van de bevoegdheden. In dat geval heeft de OR adviesrecht over het voorgenomen besluit tot statutenwijziging (artikel 25 lid 1e WOR). xx
Vrije toegang Jurisprudentie Statutenwijziging
xx
Vrije toegang Jurisprudentie Uitbreiding bevoegdheden
xx
Vrije toegang > Zie ook: Reorganisatie > en verder
Vrije toegang -------------------- Wijziging vestiging onderneming -------------------
Vrije toegang Verhuizing
Samenvatting van de wettelijke bevoegdheden van de ondernemingsraad bij een verhuizing. xx
Vrije toegang Jurisprudentie Verhuizing
xx
Vrije toegang > Zie ook: Reorganisatie > en verder
Vrije toegang -------------------- Groepsgewijs werven / inlenen -------------------
Databank MZ en www.or.nl Een contract met een uitzendbureau.
In verband met het groepsgewijs werven of inlenen van werknemers. Inclusief enkele aandachtspunten. Versie: 20200315
Vrije toegang Jurisprudentie Groepsgewijs werven/inlenen
xx
Vrije toegang -------------------- Belangrijke investering -------------------
Vrije toegang Investering
Wat een belangrijke investering in het adviesrecht is. xx
Vrije toegang Nieuwbouw / renovatie
Op zichzelf niet adviesplichtig. Maar de ondernemingsraad is zeker gesprekspartner onder meer in verband met arbonormen. xx
Vrije toegang Stappenplan Nieuwbouw
Schema met beschrijving van fasen en de rol van de OR. Dit schema gaat niet over de problematiek van verhuizing of verplaatsing. xx
Databank MZ en www.or.nl De inrichting van een gebouw
Op zichzelf niet adviesplichtig. Maar de ondernemingsraad is zeker gesprekspartner onder meer in verband met arbonormen. Versie: 20200314
Vrije toegang Jurisprudentie Investering
xx
Vrije toegang -------------------- Krediet -------------------
Vrije toegang Krediet aantrekken
Samenvatting van de wettelijke rechten van de ondernemingsraad. xx
Vrije toegang Krediet verstrekken
Samenvatting van de wettelijke rechten van de ondernemingsraad. xx
Vrije toegang Jurisprudentie Verstrekken van krediet
xx
Vrije toegang -------------------- Technologische voorziening -------------------
Externe linken Technologische ontwikkelingen en rol ondernemingsraad
In deze handreiking van de SER vindt u meer informatie over technologische ontwikkelingen en medezeggenschap. Om u bewust te maken van de effecten van technologische ontwikkelingen . En waar u vervolgens alert op kunt zijn. Als pdf-bestand.
Databank MZ en www.or.nl De aankoop van een computersysteem
Adviesbevoegdheid als belangrijke technologische voorziening of investering. Versie: 20200315
Databank MZ en www.or.nl De aanschaf software voor Personeels Informatie Syteem.
Hieraan kunnen zowel adviesplichtige aspecten als instemmingplichtige aspecten aan zitten. Versie: 20200315
Vrije toegang Technologische voorziening
De OR heeft adviesrecht over een voorgenomen besluit tot invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening (artikel 25 lid 1k WOR). xx
Vrije toegang -------------------- Milieuzorg-------------------
Databank MZ en www.or.nl De aanvraag van een milieuvergunning.
Alleen adviesplichtig als bij de milieuverguning een milieuzorgsysteem in het geding is. Versie: 20200315
Vrije toegang -------------------- Zelf dragen van risico in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid -------------------
Vrije toegang -------------------- Opdracht aan externe deskundige -------------------
Vrije toegang Verstrekken opdracht extern deskundige
Wettelijke rechten van de ondernemingsraad bij het verstrekken van een opdracht (door de directie) aan een extern deskundige. xx
Vrije toegang Jurisprudentie Verstrekken opdracht deskundige
xx
Vrije toegang -------------------- Buitenlandclausule -------------------
Vrije toegang Buitenlandclausule
Over welke onderwerpen (die in het buitenland spelen) de ondernemingsraad geen adviesrecht heeft. xx
Databank MZ en www.or.nl Oprichting dochteronderneming in het buitenland.
Er is adviesrecht van de ondernemingsraad wanneer redelijkerwijs te verwachten is dat het besluit zal leiden tot belangrijke gevolgen voor de Nederlandse onderneming. Versie: 20200315
Vrije toegang -------------------- Internationale concerns -------------------
Vrije toegang > Zie ook: Fusie - overname > Rol van de OR > Adviesrecht in internationale concerns volgens de WOR

Opmerkingen / aanmelden nieuwe link © OR.nl 2000-2020