Home > Medezeggenschap in de praktijk > Instemmingsonderwerpen

 Databank MZ en interne pagina's www.or.nl Databank MZ en interne pagina's van www.or.nl
 Externe linken Externe linken
 Vrije toegang Vrije toegang

Zoek:

Vrije toegang -------------------- Algemeen -------------------
Databank MZ en www.or.nl Over welke voorgenomen besluiten heeft de OR instemmingsrecht? (Overzicht)
Instemmingsplichtige besluiten met voorbeelden en kenmerken van een voorgenomen besluit. Versie: 20200408
Externe linken Instemmingsplichtige onderwerpen (artikel 27.1 WOR)
Lijst met instemmingsplichtige onderwerpen volgens artikel 27 van de WOR, met voorbeelden. Als Word-bestand.
Vrije toegang Jurisprudentie Instemmingsrecht
xx
Vrije toegang -------------------- Pensioenverzekering / winstdeling / sparen -------------------
Vrije toegang > Zie ook: Pensioen > Pensioen en MZ
Vrije toegang -------------------- Arbeidstijden / rusttijden / vakantie -------------------
Vrije toegang > Zie ook: Arbeidstijden / verlof > Algemeen - rol van de OR
Vrije toegang > Zie ook: Arbeidstijden / verlof > Vakantie / verlof
Vrije toegang -------------------- Beloningssysteem / functiewaarderingssysteem -------------------
Vrije toegang > Zie ook: Arbeidsvoorwaarden > Rol van de OR > Instemmingsrecht beloningsysteem
Vrije toegang > Zie ook: Personeelsbeleid > Functiewaardering
Vrije toegang -------------------- Arbeidsomstandigheden / ziekteverzuim / re´ntegratiebeleid -------------------
Vrije toegang > Zie ook: Arbeidsomstandigheden > WOR en andere wet- en regelgeving
Vrije toegang -------------------- Aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid -------------------
Vrije toegang > Zie ook: Personeelsbeleid > Algemeen > aanstellingsbeleid
Vrije toegang > Zie ook: Reorganisatie > Rechtspositie / ontslag
Vrije toegang -------------------- Personeelsopleiding -------------------
Vrije toegang > Zie ook: Personeelsbeleid > Competentiemanagement
Vrije toegang > Zie ook: Personeelsbeleid > Employability
Vrije toegang -------------------- Personeelsbeoordeling -------------------
Vrije toegang > Zie ook: Personeelsbeleid > Beoordeling en functionering
Vrije toegang -------------------- Bedrijfsmaatschappelijk werk -------------------
Vrije toegang -------------------- Werkoverleg -------------------
Vrije toegang > Zie ook: Ontwikkeling MZ > Vormen van participatie
Vrije toegang -------------------- Behandeling van klachten -------------------
Vrije toegang > Zie ook: Personeelsbeleid > Algemeen > Klachtenbehandeling
Vrije toegang -------------------- Bescherming van de persoonsgegevens -------------------
Vrije toegang > Zie ook: Arbo > Privacy > WOR en wetten over privacy
Vrije toegang -------------------- Voorzieningen waarneming of controle / aanwezigheid -------------------
Vrije toegang > Zie ook: Personeelsbeleid > Algemeen > Controle op het personeel
Vrije toegang -------------------- Klokkenluidersregeling -------------------
Vrije toegang Huis voor klokkenluiders
Website met alle ins en outs voor het melden van misstanden op het werk. xx
Externe linken Modelregeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid
xx
Vrije toegang Toepassing van het modelreglement Bij de bibliotheek Rotterdam
Als pdf bestand.
Vrije toegang Toelichting op de wet Huis voor de klokkenluiders
De wet HvK heeft tot doel de mogelijkheden tot het melden van een misstand met een maatschappelijk belang door werknemers te verbeteren en de melder beter te beschermen tegen benadeling. De wet verplicht werkgevers bij wie ten minste 50 personen werkzaam zijn tot het vaststellen van een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand. De ervaring leert dat een dergelijke interne meldregeling drempelverlagend werkt en kan voorkomen dat zaken publiekelijk escaleren. xx
Vrije toegang -------------------- > Zie ook: modeldocumenten onderwerp: instemmingsrecht

Opmerkingen / aanmelden nieuwe link © OR.nl 2000-2020