Juridische ondersteuning voor ondernemingsraden

Bosch en Ruiter advocaten is in hoofdzaak werkzaam op het gebied van het arbeids-, ondernemings- en medezeggenschapsrecht. Wij werken voor bedrijven en instellingen, ondernemingsraden, werknemers en vakorganisaties.

Voor ondernemingsraden treden wij op in procedures, maar we bieden als extern deskundige ook ondersteuning bij:

Bosch en Ruiter advocaten verzorgt tevens scholingen voor ondernemingsraden op het gebied van medezeggenschapsrecht.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:

Mr. J.D.A. Domela Nieuwenhuis,
Telefoon: 020 589 04 44
Telefax: 020 685 02 31
Email: domela@boschruiter.nl

Bezoekadres:
WG-plein 426

1054 SH Amsterdam