Juridische ondersteuning voor ondernemingsraden

Bosch en Ruiter advocaten is in hoofdzaak werkzaam op het gebied van het arbeids-, ondernemings- en medezeggenschapsrecht. Wij werken voor bedrijven en instellingen, ondernemingsraden, werknemers en vakorganisaties.

Voor ondernemingsraden treden wij op in procedures, maar we bieden als extern deskundige ook ondersteuning bij:

Bosch en Ruiter advocaten verzorgt tevens scholingen voor ondernemingsraden op het gebied van medezeggenschapsrecht.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:

Mr. J.D.A. Domela Nieuwenhuis,
Telefoon: 020-6639895
Telefax: 020-6633850
Email: domela@boschruiter.nl

Bezoekadres: Zuivelplein 9b
Postadres: Postbus 94533
1090 GM Amsterdam