Home > Demo
Zoek:

De Databank Medezeggenschap bevat honderden teksten. Om een indruk te krijgen van de inhoud kunt u  enkele daarvan gratis bekijken (zie het overzicht hieronder). Demo

Wat komt aan de orde in de overlegvergadering over de instemmingsaanvraag?
Onderwerpen die mogelijk aan de orde komen in de overlegvergadering over de instemmingsaanvraag. Per onderwerp uitleg en tips.

Welke middelen heeft de OR om tot een oordeel over de adviesaanvraag te komen?
Een eigen visie; duidelijkheid over uw taakopvatting; toetsing van feiten en argumenten, en, benutting van bevoegdheden en hulpmiddelen.

Wat staat er in het jaarverslag van de OR? (Checklist)
Opsomming van titels van hoofdstukken en paragrafen van het OR-jaarverslag. Plus verwijzing naar instanties die prijzen uitreiken voor het beste OR-jaarverslag.

Hoe moet een risico-evaluatie worden aangepakt?
Op welke wijze de zwaarte van een arbo-risico wordt bepaald. Methoden voor kwantificering van de risico's als voorbereiding op prioriteitstelling in het Plan van aanpak. Bekeken vanuit de optiek van de OR / VGWM-commissie.

© OR.nl 2000-2020