Home > Demo
Zoek:


De Databank Medezeggenschap bevat honderden teksten. Om een indruk te krijgen van de inhoud kunt u  enkele daarvan gratis bekijken (zie het overzicht hieronder). 
Vul om toegang te krijgen tot deze demo-documenten uw naam en email-adres in. 

U ontvangt van ons per email de inlogcode, waarmee u gratis toegang krijgt tot onderstaande demo-documenten.
Demo
Voornaam:
achternaam:
Email-adres:
Wat komt aan de orde in de overlegvergadering over de instemmingsaanvraag?
Onderwerpen die mogelijk aan de orde komen in de overlegvergadering over de instemmingsaanvraag. Per onderwerp uitleg en tips. 
Welke middelen heeft de OR om tot een oordeel over de adviesaanvraag te komen?
Een eigen visie; duidelijkheid over uw taakopvatting; toetsing van feiten en argumenten, en, benutting van bevoegdheden en hulpmiddelen. 
Wat staat er in het jaarverslag van de OR? (Checklist)
Opsomming van titels van hoofdstukken en paragrafen van het OR-jaarverslag. Plus verwijzing naar instanties die prijzen uitreiken voor het beste OR-jaarverslag. 
Hoe moet een risico-evaluatie worden aangepakt?
Op welke wijze de zwaarte van een arbo-risico wordt bepaald. Methoden voor kwantificering van de risico's als voorbereiding op prioriteitstelling in het Plan van aanpak. Bekeken vanuit de optiek van de OR / VGWM-commissie. 
Onze onderneming is slecht bij kas. Wat is daar op korte termijn aan te doen?
Als de liquiditeit van uw bedrijf onvoldoende is, kan uw bedrijf onvoldoende zekerheid bieden aan de leveranciers en zullen banken minder snel lenen. Lees hoe de onderneming deze gevaarlijke ontwikkeling kan keren. 
Hoe ga je om met cultuurverschillen?
Cultuurverschillen zijn er altijd. Van belang is om te kijken waar ze (gaan) conflicteren. Zeven aandachtspunten voor een cultuurbeleid. 
Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor het succesvol uitvoeren van de ondernemingsstrategie?
Een ondernemingsstrategie heeft weinig waarde als er niet naar wordt gehandeld, of als er iets anders uitkomt dan de bedoeling was. U heeft als OR niet alleen de taak er op toe te zien dat de ondernemingsstrategie goed in elkaar zit. Het is even belangrijk om te controleren of de ondernemingsstrategie goed wordt uitgevoerd. Daartoe moet tenminste aan onderstaande acht voorwaarden worden voldaan. 
Hoe kan je een reorganisatie zien aankomen?
Reorganisaties zijn het antwoord op een bepaalde combinatie van bedreigingen en problemen (reageren) of op vooruitzichten op verbetering (anticiperen). Als u die kent, dan kunt u ook een reorganisatie zien aankomen. 
Hoe stel je de juistheid van de kandidatenlijsten vast?
Criteria voor de controle door de verkiezingscommissie. 
Functie/taakprofiel van de gekozen secretaris van de OR
Een (vrijwel) uitputtende opsomming van taken van de gekozen secretaris, onderverdeeld naar vier hoofdfuncties: secretariëel / administratief, relatiebeheer, beleidsvoorbereiding en OR-lidmaatschap. 
Opmerkingen / aanmelden nieuwe link
© OR.nl 2000-2019
Door op de knop Verstuur te klikken geeft u ons tevens toestemming voor toezending van onze
tweemaandelijke nieuwsbrief met informatie over nieuwe ontwikkelingen op de website.