Home > Colofon > Vrijwaringsverklaring
Zoek:
Vrijwaringsverklaring
Hoewel de informatie op de OR.nl website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan OR.nl Internetdiensten geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik, de toegang (of juist de onmogelijkheid van gebruik of toegang), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie of interactieve hulpmiddelen, faciliteiten en instrumenten op de OR.nl website.

Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de OR.nl website, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.
Mocht u op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of verouderde informatie stuiten, dan stellen wij het zeer op prijs als u daarover een email-bericht verstuurt