Home > Diensten > Databank Medezeggenschap  > Zoek (opnieuw)
Zoek:
Databank Medezeggenschap
De volgende 195 documenten zijn gevonden:

Bladzijde: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [>>]  

Alleen voor abonnees 11.A. Opstarten van de nieuwe ondernemingsraad
Alleen voor abonnees 11.B. Omgaan met tussetijdse vacatures
Alleen voor abonnees 11.B.a. Het invullen van tussentijdse vacatures binnen de kaders van de WOR
Alleen voor abonnees 11.B.b. Praktische 'oplossingen' die op gespannen voet staan met de WOR
Alleen voor abonnees 2.1. Model Aankondiging aan het personeel van de OR-verkiezing
Alleen voor abonnees 2.2. Model Brief / e-mail aan het personeel met informatie over de verkiezing van de ondernemingsraad
Alleen voor abonnees 2.3. Model Brief / e-mail aan het personeel over planning van de verkiezing van de ondernemingsraad
Alleen voor abonnees 2.4. Modelformulier / e-mail bezwaar tegen de verkiezingsdatum of -periode
Alleen voor abonnees 2.5. Model Oproep aan de werknemers voor het achterhalen van de van toepassing zijnde vakbonden
Alleen voor abonnees 2.6 Model Brief / e-mail aankondiging van de definitieve verkiezingsdatum of -periode
Alleen voor abonnees 2.7. Checklist en tijdschema Set-up elektronische verkiezingen
Alleen voor abonnees 2.A. Plannen van de verkiezingsdatum of -periode in overleg met de bestuurder
Alleen voor abonnees 2.B. Aankondigen van verkiezingsdatum of -periode en gang van zaken bij de OR-verkiezing
Alleen voor abonnees 2.C. Openen van bezwaarmogelijkheid tegen de geplande verkiezingsdatum of -periode gedurende één week
Alleen voor abonnees 2.D. Beoordelen van de bezwaren
Alleen voor abonnees 2.E. Uitspraak over de bezwaren
Alleen voor abonnees 2.F. Bekend maken van de definitieve verkiezingsdatum
Alleen voor abonnees 2.G. Aanmaken van de set-up van de elektronische verkiezing
Alleen voor abonnees 3.1. Model Brief / e-mail aan het personeel ter inzage legging kiesregister
Alleen voor abonnees 3.2. Model Bezwaarformulier / e-mail tegen de persoonlijke gegevens in kiesregister

Bladzijde: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [>>]

Vrijwaring   © or.nl 2000-2020