Home > Diensten > Databank Medezeggenschap  > Zoek (opnieuw)
Zoek:
Databank Medezeggenschap
De volgende 195 documenten zijn gevonden:

Bladzijde: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [>>]  

Alleen voor abonnees 3.3. Model Brief / e-mail vaststelling kiesregister
Alleen voor abonnees 3.A. Bekend maken van de gegevens in het kiesregister
Alleen voor abonnees 3.B. Openen bezwaarmogelijkheid
Alleen voor abonnees 3.C. Verificatie van en uitspraak over de bezwaren
Alleen voor abonnees 3.D. Vaststellen van het kiesregister
Alleen voor abonnees 3.E. Invoeren van het kiesregister in de set-up van de elektronische verkiezing
Alleen voor abonnees 4.1 Model Brief / e-mail oproep voor kandidaten OR-verkiezing
Alleen voor abonnees 4.2. Model Brief / e-mail aan vakcentrales welke bond van toepassing is
Alleen voor abonnees 4.3. Model Brief / e-mail aan vakbonden over kandidaatstelling OR-verkiezingen
Alleen voor abonnees 4.4. Model Formulier / e-mail kandidaatstelling en bereidheidsverklaring lijstenstelsel
Alleen voor abonnees 4.5. Model Formulier / e-mail kandidaatstelling en bereidheisverklaring personenstelsel
Alleen voor abonnees 4.6. Model Aanmeldingsformulier lijstverbinding
Alleen voor abonnees 4.A. Uitnodigen om kandidaten(lijsten) in te dienen
Alleen voor abonnees 4.B. Aangeven van de begin- en sluitingsdatum voor indiening kandidaten(lijsten)
Alleen voor abonnees 5.1. Checklist verkiezingscampagne van kandidaten
Alleen voor abonnees 6.1. Model Correctieformulier kandidaatstellingsformulier en bereidheidsverklaring
Alleen voor abonnees 6.2. Model Ontvangstbevestiging kandidaatstelling OR verkiezing
Alleen voor abonnees 6.3. Model Brief / e-mail voorlopige acceptatie kandidaatstelling OR verkiezing
Alleen voor abonnees 6.4. Model Onderwerpen voor een informatie gesprek met kandidaten
Alleen voor abonnees 6.A. Openen kandidaatstelling

Bladzijde: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [>>]

Vrijwaring   © or.nl 2000-2020