Home > Diensten > Databank Medezeggenschap  > Zoek (opnieuw)
Zoek:
Databank Medezeggenschap
De volgende 195 documenten zijn gevonden:

Bladzijde: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [>>]  

Alleen voor abonnees 8.2. Model Stemoproep - elektronische verkiezing
Alleen voor abonnees 8.3. Model Brief / e-mail aan het personeel over de kerngegevens verkiezing van de ondernemingsraad
Alleen voor abonnees 8.4. Model Formulier / e-mail stemmachtiging
Alleen voor abonnees 8.A. De inhoud van de stemoproep
Alleen voor abonnees 8.B. Een collega machtigen om te stemmen
Alleen voor abonnees 9.1. Checklist Voorbereiding van het stemmen
Alleen voor abonnees 9.2. Model Stembiljet
Alleen voor abonnees 9.3. Checklist Gang van zaken bij het stemmen
Alleen voor abonnees 9.4. Model Instructie stemmen
Alleen voor abonnees 9.A. Voorbereiden van het stemmen
Alleen voor abonnees 9.A.a. Gereedmaken en waarmerken van de stembiljetten
Alleen voor abonnees 9.A.b. Inrichten van de stembureaus en instrueren van de leden
Alleen voor abonnees 9.A.c. Bekendmaken van plaats en tijd
Alleen voor abonnees 9.B. Het stemmen
Alleen voor abonnees 9.B.a. Medewerkers attenderen op de verkiezingsdag
Alleen voor abonnees 9.B.b.Uitreiken of toezenden van het stembiljet
Alleen voor abonnees 9.B.c. Stemmen per post
Alleen voor abonnees 9.B.d. Stemmen bij volmacht
Alleen voor abonnees 9.B.e. Uitbrengen van de stem
Alleen voor abonnees 9.B.f. De kiezers tussentijds aansporen te stemmen en herinneren aan de verkiezing

Bladzijde: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [>>]

Vrijwaring   © or.nl 2000-2020