Home > Diensten > Wetten en Regels
Zoek:

Wet op de ondernemingsraden
Hoofdstuk III. Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraden
Engelse vertaling
 
WOR: Artikel 6. Samenstelling van de OR

 1. Een ondernemingsraad bestaat uit leden die door de in de onderneming werkzame personen rechtstreeks uit hun midden worden gekozen. Hun aantal bedraagt in een onderneming
  • met minder dan 50 personen: 3 leden;
  • met 50 tot 100 personen: 5 leden;
  • met 100 tot 200 personen: 7 leden;
  • met 200 tot 400 personen: 9 leden;
  • met 400 tot 600 personen: 11 leden;
  • met 600 tot 1000 personen: 13 leden;
  • met 1000 tot 2000 personen: 15 leden;
  • en zo vervolgens bij elk volgend duizendtal personen 2 leden meer, tot ten hoogste 25 leden.
  De ondernemingsraad kan met toestemming van de ondernemer in zijn reglement zowel een afwijkend aantal leden vaststellen, als bepalen dat voor een of meer leden van de ondernemingsraad een plaatsvervanger wordt gekozen. Een plaatsvervangend ondernemingsraadslid heeft dezelfde rechten en verplichtingen als het lid dat hij vervangt.
 2. Kiesgerechtigd zijn de personen die gedurende ten minste zes maanden in de onderneming werkzaam zijn geweest.
 3. Verkiesbaar tot lid van de ondernemingsraad zijn de personen die gedurende ten minste een jaar in de onderneming werkzaam zijn geweest.
 4. De ondernemer en de ondernemingsraad kunnen, indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming, gezamenlijk een of meer groepen van personen die anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst met de ondernemer, dan wel krachtens publiekrechtelijke aanstelling regelmatig in de onderneming arbeid verrichten, aanmerken als in de onderneming werkzame personen, dan wel een of meer groepen van die personen niet langer aanmerken als in de onderneming werkzame personen. Komen de ondernemer en de ondernemingsraad niet tot overeenstemming, dan kan ieder van hen een beslissing van de kantonrechter vragen.
 5. De ondernemingsraad kan in zijn reglement afwijken van hetgeen in het tweede en derde lid van dit artikel ten aanzien van de diensttijd is bepaald indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming.
 6. Tijdens een zittingsperiode van de ondernemingsraad kan geen wijziging worden gebracht in het aantal leden van de raad op grond van een vermeerdering of vermindering van het aantal in de onderneming werkzame personen.
Toelichting op dit artikel

Versie:    Vrijwaring
Naar het begin van de tekst Print deze tekst


Wilt u meer weten?
 • Stel uw vraag via de vraagbaak, of,
 • Stel uw vraag op een discussieforum, of,
 • Kijk in het cursusoverzicht welke cursussen over dit onderwerp bestaan, of,
 • Of zoek in de Databank Medezeggenschap:
 • in de titels:
  ..  
  in de teksten:
  ..  
  in de wetteksten:
  ..  
  Heel OR.nl:
  ..  

  Vrijwaring    or.nl 2000-2020