Home > Diensten > Wetten en Regels
Zoek:

Wet op de ondernemingsraden
Hoofdstuk IV.B. Het verstrekken van gegevens aan de ondernemingsraad
Engelse vertaling
 
WOR: Artikel 31e. Uitzonderingen informatierecht over beloningsverhoudingen

DeĀ artikelen 23, tweede lid, tweede zin, en 31d zijn niet van toepassing op:
 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan een van de bestuurders of commissarissen een natuurlijk persoon is die een direct of indirect belang heeft in de rechtspersoon overeenkomstig artikel 4.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001, of
 2. de rechtspersoon waarop de artikelen 396 of 397 van titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.
Toelichting op dit artikel

Versie:    Vrijwaring
Naar het begin van de tekst Print deze tekst


Wilt u meer weten?
 • Stel uw vraag via de vraagbaak, of,
 • Stel uw vraag op een discussieforum, of,
 • Kijk in het cursusoverzicht welke cursussen over dit onderwerp bestaan, of,
 • Of zoek in de Databank Medezeggenschap:
 • in de titels:
  ..  
  in de teksten:
  ..  
  in de wetteksten:
  ..  
  Heel OR.nl:
  ..  

  Vrijwaring    or.nl 2000-2020